Dela sidan på sociala medier

Busör avloppsreningsverk ska moderniseras

Busör avloppsreningsverk byggdes 1968 och är beläget i norra delen av Halmstad. Med dryga 50 år på nacken är nu verket i behov av modernisering och utbyggnad för att kunna ta hand om framtida behov på ett mer hållbart sätt.

Laholmsbuktens VA (LBVA) fick tidigare i år tillstånd av Länsstyrelsen att bygga ut avloppsreningsverket och byggnadsarbetet startar i början av 2022. Busörs tillrinningsområde omfattar Villshärad, Haverdal, Särdal, Steninge-Skipås samt tätorterna Harplinge och Gullbrandstorp. Området, och framförallt kuststräckan är en populär semesterdestination. Många fritidshus och ett antal campingplatser är belägna här vilket påverkar belastningen på verket, framförallt under sommarhalvåret. De närmaste tio åren beräknas befolkningen i området öka med cirka 500 personer, vilket är en anledning till att verket behöver byggas ut.

Viktiga hållbarhetsaspekter

Läkemedelsrening är ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet i branschen de senaste åren. LBVA har genomfört ett pilotförsök för läkemedelsrening med hjälp av ozonbehandling på utgående vatten för avloppsreningsverket vid Västra stranden i Halmstad. LBVA har nu fått bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie där man ska utforska tekniska lösningar som kan ta hand om läkemedelsrester i avloppsvatten. På Busör avloppsreningsverk ska plats reserveras för eventuell framtida tillbyggnad för läkemedelsrening.

Övergripande tidplan

Projekteringsarbetet har startat hösten 2021 och byggnadsarbetet påbörjas i början av 2022. Driftsättning av det nya avloppsreningsverket är planerad till 2023. Karta över område Pdf, 1.7 MB.

Detta projekt är ett samverkansprojekt mellan LBVA och AF Bygg Länk till annan webbplats..