Dela sidan på sociala medier

Mellby biodamm utökning av verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i Laholm har beslutat att den samlade bebyggelsen som idag har sitt spillvatten kopplat till Mellby biodamm ska ingå i verksamhetsområde för den allmänna spillvatten-anläggningen

Avloppsvattnet kommer att ledas till det kommunala avloppsreningsverket. Verksamhetsområdet för dricksvatten kommer att ha samma geografiska utsträckning som verksamhetsområdet för spillvatten. De fastigheter som idag har sitt avloppsvatten till Mellby biodamm, men som hamnar utanför det nya verksamhetsområdet kommer få möjligheten att ansluta till det kommunala spillvattennätet genom avtal.

Pågående arbete

För att fastighetsägare som idag har sitt spillvatten kopplat till Mellby biodamm ska kunna ha möjlighet att ansluta sig till den allmänna spillvattenanläggningen har LBVA under 2020 startat en utredning för att välja placering av de allmänna ledningar och hitta förslag till placeringar av lätt tryck avlopp (nedan LTA). LTA pump kommer att läggas inne på fastighetsägares tomt.

Därefter kommer projektet gå in i en fas där markägarkontakter, tillståndsprocesser och projektering startas upp. Mer information kommer skickas ut till berörda fastighetsägare från LBVA. Då kommer bland annat fastighetsägare ges möjlighet att tycka till om placeringar av LTA pump på tomter.

Under våren 2021 kommer personal från LBVA röra sig i området för att utföra inmätningar och inventeringar.