Dela sidan på sociala medier

Mellby biodamm – sista fasen

Mellby biodamm ska ingå i verksamhetsområde för den allmänna spillvattenanläggningen.

Sista fasen gällande arkeologiska arbeten kommer att utföras under början av våren 2024.

Därefter startar ett anbudsarbete. Etreprenadarbeten med förläggning av nya vatten- och spillvattenledningar ska ske under 2024. Dialog med respektive fastighetsägare eller arrendator kommer att genomföras via entreprenören.