Dela sidan på sociala medier

Anslutning av vatten och avlopp inom verksamhetsområdet

När du ska ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen så kontaktar du Laholmsbuktens VA. Du kan då få svar på om det är möjligt att ansluta din fastighet och vad kostnaden blir.

Så här går det till att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Anmälan

Skicka in blanketten som du hittar under relaterade länkar längst ner på sidan, tillsammans med ritningar över in- och utvändig ledningsförläggning, till Laholmsbuktens VA. Anmälan ska göras minst 15 veckor innan du vill ansluta fastigheten.

Fungerar det att koppla in kommunalt vatten och avlopp?

Vi kontrollerar om det går att ansluta kommunalt dricksvatten och avlopp till din fastighet. En förutsättning är att din fastighet ingår i verksamhetsområdet som vi ansvarar för. Fastigheter som ligger utanför vårt verksamhetsområde kan i vissa fall anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Detta avgörs i varje enskilt fall.

Avgiftsskyldighet

När vi upprättat förbindelsepunkter och informerat dig om detta inträder avgiftsskyldighet för vattentjänsterna. Det är först efter att anläggningsavgiften är betald som du har rätt till inkoppling till den allmänna anläggningen. 

Hur beräknas anläggningsavgiften?

Avgiften är en engångskostnad och beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisavgift, tomtyta och lägenhetsantal. Anläggningsavgiften beror också på hur din fastighet utnyttjas, om det är bostad eller annan verksamhet. Du kan läsa mer om avgiften i taxan för vatten och avlopp.

Byggvatten

Vid nybygge behövs en anslutning och en mätare för byggvatten. Vid behov av byggvatten ska en skriftlig anmälan göras på blanketten som du hittar under relaterade länkar längst ner på sidan, tillsammans med en ritning över läget på bodetablering och önskad anslutningspunkt. Ibland kan man använda en befintlig vattenmätare på fastigheten vid nybyggnation och då måste det meddelas i servisanmälan.

LBVA ska kontaktas i god tid innan tidpunkt för inkoppling och anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med LBVA. Kostnaden för byggvatten framgår av taxan. Om man använder byggvatten utan att meddela och mäta det kan dricksvattnet till fastigheten stängas av.

För en- och tvåbostadshus ingår byggvatten i anläggningsavgiften. För dessa byggnationer krävs ingen särskild anmälan om byggvatten, det hanteras i ordinarie servisanmälan.

LBVA uppmanar byggherrar att använda sig av teknik/lösning som inte kräver dricksvatten alls eller betydligt mindre förbrukning av dricksvatten för att härda den färdiggjutna plattan.

Sprinklerinstallation

För vissa verksamheter medges sprinklerinstallation om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet. För information och anmälan om sprinkler, kontakta LBVA. 

Koppla in vatten

Vatteninstallationen i förbindelsepunkten för fastigheten ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar. Öppning och stängning av servisventil får endast utföras av personal från Laholmsbuktens VA.

Besiktning

Servisledningens anslutning i förbindelsepunkten ska besiktigas av vår personal innan schakten återfylls, kontakta oss minst två dagar före inkoppling.

Installera vattenmätare

Vattenmätare installeras av vår personal. Innan vattenmätaren kan monteras ska du som fastighetsägare sätta upp en horisontell förankrad mätarkonsol med avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. På sidan Faktura och vattenmätare kan du läsa mer om godkänd mätarplats.

VA-taxan - de årliga avgifterna

När du har betalat anläggningsavgiften och kopplats in till det kommunala ledningsnätet betalar du en årlig brukningsavgift. Den består av en fast och en rörlig del som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Mer information om VA-taxan finns här.