Dela sidan på sociala medier

Ledningsnätet

Det nedsmutsade vattnet från hushållens tvättstugor, toaletter och kök rinner ut i avloppsledningarna. Där hamnar även vatten från till exempel industrier och sjukhus. Avloppsvattnet transporteras i över 100 mil ledningar för att renas i våra avloppsreningsverk.

Det finns ledningar för olika typer av avloppsvatten: spillvatten, dagvatten och kombinerat spill- och dagvatten. Allt spillvatten leds vidare till avloppsreningsverken som är en viktig aktör när det gäller samhällets miljöarbete.

För att avloppsvattnet ska nå reningsverken så finns det pumpstationer längs vägen. Med hjälp av pumpstationerna tar sig avloppsvattnet ibland milslånga sträckor för att renas.

När ledningsnätet förnyas strävar vi efter att bygga bort de kombinerade avloppsledningarna och ersätta dem med så kallade duplikatsystem, det vill säga separarata ledningar för spillvatten och dagvatten.

Relining

Ledningsnätet i Sverige är en viktig del av samhällets infrastruktur, men ledningarna är på de flesta håll gamla. Laholmsbuktens VA prioriterar att underhålla ledningarna för att undvika läckor. Många gånger kan man föra in ett nytt tätningsskikt, så kallad relining, i äldre ledningar vilket är billigare än att lägga helt nya ledningar.

Mjukt glasfiber eller plast förs in i ledningarna. När sedan varm ånga sprutas in i ledningen så expanderar och härdar glasfibret inuti det gamla röret. Plasten formas också efter den gamla ledningen, och på ett enkelt sätt är ett nytt tätskikt på plats.

Råttor

Ett problem alla kommuner tampas med är råttor i avloppsledningarna.

Fakta brunråttan

Råttor trivs i närheten av människor och bebyggelse. Den behöver fri tillgång till dricksvatten och föredrar därför de fuktigaste platserna i byggnader, exempelvis källare och avlopp. Brunråttan är allätare och lever vanligtvis i 1-3 år. Den kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör. Råttor kan bli 25 cm. långa, men trots sin storlek kan de ta sig in genom ett hål litet som en enkrona.

Det här gör Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens VA ansvarar för de kommunala ledningssystemen i Halmstad och Laholm. Vi har över 100 mil avloppsledningar som transporterar avloppsvatten från hushåll och industrier till reningsverken. Precis som många andra kommuner uppkommer ibland problem med råttor. När vi får rapporter om råttor i områden så bekämpas de i första hand med gift som placeras i avloppsbrunnarna. I vissa fall kan fällor sättas ut i systemet.

Det här kan du göra

Ibland får fastighetsägare problem med råttor i ledningarna inne i husen. Skadedjursbekämpning ingår i de flesta hemförsäkringar, så kontakta i första hand ditt försäkringsbolag. Men det finns mycket du som fastighetsägare kan göra för att förebygga eventuella problem.*

Utomhus

 • Täta hål i grund eller sätt finmaskigt nät över håligheter
 • Se till att gräset runt huset är klippt
 • Plantera inte buskar och träd nära fasaden
 • Undvik klätterväxter mot fasaden
 • Stapla inte ved eller annat intill fasaden
 • Mata inte fåglar
 • Ha lock på soptunna och kompost och placera dessa en bit från huset
 • Håll rent under altaner och i andra utrymmen vid fastigheten

Inomhus

 • Låt aldrig vattnet i en golvbrunn dunsta.
 • Ha alltid sil på dina golvbrunnar, även då du renoverar och bygger.
 • Var noga med vad du spolar ner i avloppet. Matrester och fett hör hemma i soporna.
 • Ha inte mat liggande framme.
 • I sommarstugan: töm skafferiet och ställ madrasser och soffkuddar på högkant
 • Lägg stearinljus i lådor. Gnagare äter stearin.
 • Placera kartonger på hyllor, både i källare och på vinden
 • Se till att genomföringar under diskbänk och till element är täta

Om skadedjursbekämparen uppmanar dig att kontakta oss på 035-13 70 00.

*källa: Anticimex

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3