Dela sidan på sociala medier

Ledningsnätet

Det nedsmutsade vattnet från hushållens tvättstugor, toaletter och kök rinner ut i avloppsledningarna. Där hamnar även vatten från till exempel industrier och sjukhus. Avloppsvattnet transporteras i över 100 mil ledningar för att renas i våra avloppsreningsverk.

Det finns ledningar för olika typer av avloppsvatten: spillvatten, dagvatten och kombinerat spill- och dagvatten. Allt spillvatten leds vidare till avloppsreningsverken. För att avloppsvattnet ska nå reningsverken så finns det pumpstationer längs vägen. Med hjälp av pumpstationerna tar sig avloppsvattnet ibland milslånga sträckor för att renas.

När ledningsnätet förnyas strävar vi efter att bygga bort de kombinerade avloppsledningarna och ersätta dem med så kallade duplikatsystem, det vill säga separarata ledningar för spillvatten respektive dagvatten.

Relining

Ledningsnätet i Sverige är en viktig del av samhällets infrastruktur, men ledningarna är på många håll gamla. Laholmsbuktens VA prioriterar att underhålla ledningarna för att undvika läckor. Många gånger kan man föra in ett nytt tätningsskikt, så kallad relining, i äldre ledningar vilket är billigare än att lägga helt nya ledningar. Mjukt glasfiber eller plast förs in i ledningarna. När sedan varm ånga sprutas in i ledningen så expanderar och härdar glasfibret inuti det gamla röret. Plasten formas också efter den gamla ledningen, och på ett enkelt sätt är ett nytt tätskikt på plats.