Dela sidan på sociala medier

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB

Styrelsen för Laholmsbuktens VA (LBVA) ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av dricksvatten- och avloppsanläggningarna i Laholms och Halmstads kommuner.

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB består av tio ledamöter varav sex är från Halmstad och fyra från Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod är ordföranden Roland Norman från Laholm.

Roland Norrman (M)

Ordförande
Laholm
Telefon: 073-830 11 30. E-post: roland.norrman@laholm.se

Carl-Johan Berthilsson (M)

1:e vice ordförande
Halmstad
Telefon: 0703-55 79 79. E-post: carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Imre Gulyas (S)

2:e vice ordförande
Halmstad

Henrik Andersson (C)

Ledamot
Halmstad

Andreas Thid (S)

Ledamot
Laholm

Dennis Lyderik (KD)

Ledamot
Halmstad

Ulla Winblad (S)

Ledamot
Halmstad

Johan Josefsson (SD)

Ledamot
Halmstad

Gunnar Gullander (C)

Ledamot
Laholm

Rosita Antonsson (S)

Ledamot
Laholm

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2