Dela sidan på sociala medier

Om Laholmsbuktens VA AB

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. LBVA har som grunduppdrag att leverera hållbara vattentjänster.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 försörjer LBVA Halmstads och Laholms kommuner med dricksvatten och ser till att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar.

Varje dygn produceras cirka 30 000 m3 dricksvatten som distribueras till hushåll och verksamheter. Detta görs med hjälp av 24 vattenverk, 12 avloppsreningsverk,
300 mil ledningsnät och cirka 140 anställda.

Vår vision är att få en hållbar framtid med rent dricksvatten, friska vattendrag och hav, för nuvarande och kommande generationer.

LBVA samägs av Halmstads och Laholms kommuner. Styrelsen för bolaget består av 10 ledamöter varav sex är från Halmstad och fyra från Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod är ordföranden Roland Norrman från Laholm.

LBVA levererar hållbara vattentjänster till nytta för både miljön och våra kunder.

Organisationsschema from 20220406

Organisationsschema

Chefer

Mattias Leijon, verkställande direktör

Mattias Hultin, avdelningschef Produktion

Vakant, avdelningschef Kundnära tjänster

Kim Söderberg, avdelningschef Utredning och projekt

Carl Lundin, avdelningschef Verksamhetsstöd