Dela sidan på sociala medier

Om Laholmsbuktens VA AB

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. LBVA har som grunduppdrag att leverera hållbara vattentjänster, vilket innebär att vi arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten, friska vattendrag och hav, för nuvarande och kommande generationer

Med utgångspunkt i Agenda 2030 försörjer LBVA Halmstads och Laholms kommuner med dricksvatten och ser till att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar.

LBVA samägs av Halmstads och Laholms kommuner. Styrelsen för bolaget består av 10 ledamöter varav sex är från Halmstad och fyra från Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod är ordföranden Roland Norrman från Laholm.

LBVA levererar hållbara vattentjänster till nytta för både miljön och våra kunder.

Organisationsschema from 20200901

Chefer

Mattias Leijon, verkställande direktör
Mattias Hultin, avdelningschef driftavdelning
Fariba Afzali, avdelningschef kundnära tjänster samt tf utredning och projekt
Carl Lundin, verksamhetsstöd

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2