Dela sidan på sociala medier

Om Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. Målet är att VA-kunderna och användarna ska ha en trygg, säker, kostnadseffektiv och hållbar dricksvatten- dag- och avloppsförsörjning.

Sedan 1 januari 2011 ansvarar en gemensam nämnd för dricksvatten- dagvatten-och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. 

Alla anställda i både Halmstad och Laholm organiseras i Laholmsbuktens VA, en förvaltning i Halmstads kommun. Det innebär att alla som arbetar med VA-frågor har 035-riktnummer och en e-postadress till Halmstad.

Syftet med samarbetet är att säkra vattenförsörjningen och få en effektivare och resursstarkare organisation.

Nämnden för Laholmsbuktens VA består av fem ordinarie ledamöter varav tre är från Halmstad och två från Laholm.

Laholmsbuktens VA är organiserade i tre avdelningar. Driftavdelningen, Utredning och projekt samt Kundnära tjänster.

Chefer

Mattias Leijon, förvaltningschef
Mattias Hultin, avdelningschef driftavdelning
Fariba Afzali, avdelningschef kundnära tjänster
Henrik Tysklind, avdelningschef utredning och projekt (föräldrarledig)
Fredrik Christensson, tf avdelningschef utredning och projekt

LBVA:s organisationsshema (gällande från 20170101)

Bläddra nedan i vår brochyr "Vatten, bara vanligt vatten eller..."

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3