Dela sidan på sociala medier

Om Laholmsbuktens VA AB

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. LBVA har som grunduppdrag att leverera hållbara vattentjänster.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 försörjer LBVA Halmstads och Laholms kommuner med dricksvatten och ser till att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar.

Varje dygn produceras cirka 30 000 m3 dricksvatten som distribueras till hushåll och verksamheter. Detta görs med hjälp av 24 vattenverk, 12 avloppsreningsverk, 300 mil ledningsnät och cirka 140 anställda.

LBVA samägs av Halmstads och Laholms kommuner. Styrelsen Länk till annan webbplats. för bolaget består av 10 ledamöter varav sex är från Halmstad och fyra från Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod är ordföranden Magnus Rindom, Halmstad.

Vår vision

Vi arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten, friska hav
och vattendrag, för nuvarande och kommande generationer.

Bolagsledning

Sabina Hermansson, tf verkställande direktör

Isabella Palm Weman, HR-ansvarig

Fredrik Christensson, Strategisk utvecklare

Carl Lundin, avdelningschef Verksamhetsstöd

Daniel Pålsson Wargren, avdelningschef Produktion

Kim Söderberg, avdelningschef Utredning och projekt

Eva Svedberg, avdelningschef Kundnära tjänster