Dela sidan på sociala medier

Om Laholmsbuktens VA AB

Laholmsbuktens VA AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. Målet är att VA-kunderna och användarna ska ha en trygg, säker, kostnadseffektiv och hållbar dricksvatten- dag- och avloppsförsörjning.

Sedan 1 januari 2020 ansvarar ett kommunalt bolag, samägt av Laholms och Halmstads kommuner för dricksvatten- dagvatten-och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm.

Alla anställda i både Halmstad och Laholm organiseras i Laholmsbuktens VA AB, ett kommunalt bolag med säte i Halmstad. Det innebär att alla som arbetar med VA-frågor har 035-riktnummer och en e-postadress till Halmstad.

Syftet med bolaget är att säkra vattenförsörjningen långsiktigt samta att arbeta effektivt för att nå största möjliga nytta för kundernas taxa.

Styrelsen för Laholmsbuktens VA består av 10 ledamöter varav sex är från Halmstad och fyra från Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod är ordföranden Roland Norman från Laholm.

Laholmsbuktens VA AB är organiserat i tre avdelningar: driftavdelningen, kundnära tjänster samt utredning och projekt.

Organisationsschema

Chefer

Mattias Leijon, verkställande direktör
Mattias Hultin, avdelningschef driftavdelning
Fariba Afzali, avdelningschef kundnära tjänster

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2