Dela sidan på sociala medier

Anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

På grund av hög arbetsbeIastning har vi i nuläget ingen möjlighet att hantera anslutningsärenden som rör fastigheter utanför det kommunala verksamhetsområdet (det geografiska område där kommunen ansvarar för att tillhandahålla vatten- och avlopp via en allmän anläggning).

Ansökan

När du inkommer med en ansökan så behöver LBVA undersöka om det finns möjlighet till att ansluta din fastighet till det kommunala nätet även om fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet.

Villkor

Om det finns möjlighet till anslutningar så sker det genom avtal med samma villkor som för fastigheter inom verksamhetsområdet enligt gällande ABVA och VA-taxa. Skillnaden är att anslutningspunkten inte erbjuds vid fastighetsgränsen utan vid närmaste lämplig punkt på ledningsnätet. Detta innebär att du som fastighetsägaren svarar själv för utförande, underhåll och förnyelse av ledningar inom fastighet och fram till förbindelsepunkten.

Fastigheten ansvarar även för alla eventuella tillstånd och ledningsservitut som kan behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.

Anslutning av flera fastighteter

Om flera fastigheter som ska ansluta tillsammans så måste en vattenmätarbrunn som mäter allt vatten installeras direkt vid förbindelsepunkten. Dessutom behöver fastighetsägarna bilda en gemensamhetsanläggning för ledningarna samt en samfällighetsförening som blir juridiskt ansvarig för anslutningen.

Beräkna din anläggningsavgift när din fastighet är utanför verksamhetsområdet (VO)

Här ser du en prislista för anslutning av kommunalt VA. Listan gäller endast för en till tvåbostadshus.

Det kan vara möjligt att ansluta din fastighet till kommunalt VA utanför verksamhetsområdet. Vid varje tillfälle måste det göras en bedömning om det är möjligt att ansluta just din fastighet.

För övriga fastigheter görs en bedömning gällande möjligheten till
anslutning och en prövning avseende anläggningsavgiften.

Alla förändringar som sker på fastigheten ska anmälas till LBVA.

Anläggningsavgifter för en- till tvåbostadshus (inklusive moms)

Anslutning till dricks- och spillvatten

Utanför VO

Enbostadshus dricks- och spillvatten

146 000 kr

Tvåbostadshus dricks- och spillvatten

165 000 kr

Enbostadshus dricksvatten

85 000 kr

Tvåbostadshus dricksvatten

92 000 kr

Enbostadshus dricksvatten vid befintlig anslutning till spillvatten

85 000 kr

Tvåbostadshus dricksvatten vid befintlig anslutning till spillvatten

92 000 kr

Enbostadshus spillvatten

105 000 kr

Tvåbostadshus spillvatten

117 000 kr

Enbostadshus spillvatten vid befintlig anslutning till dricksvatten

105 000 kr

Tvåbostadshus spillvatten vid befintlig anslutning till dricksvatten

117 000 kr