Dela sidan på sociala medier

Vattenverken

Varje vattenverk är anpassat efter det vatten som vi tar upp ur marken för att använda till dricksvatten. I vissa vattenverk har vi filter för att ta bort bland annat järn och mangan, som finns naturligt i grundvattnet men som det ibland finns för mycket av.

Laholmsbuktens VA ansvarar för de 24 vattenverk som finns i de båda kommunerna. Varje dygn procuceras cirka 30 000 kubikmeter dricksvatten.

Vi använder oss bara av grundvatten och det innebär att vi kan ha en enkel reningsprocess på våra vattenverk. Grundvatten har ofta lite lägre pH än vad vi vill ha i vattnet. Vi höjer pH-värdet på våra vattenverk och då använder vi oss vanligen av lut (NaOH) eller soda (NaHCO3). Ett bra pH-värde ligger runt 8.