Dela sidan på sociala medier

VA-arbeten i Mellbystrand tar en paus

VA-arbeten utförs på Sydvästvägen i Mellbystrand under hösten-vintern 2023/2024.

På grund av det kalla vädret måste vi tillfälligt ta paus med våra VA-arbeten längs Sydvästvägen. Tjälen kryper snabbt ner i marken och vattenledningarna fryser. Därför återställer vi nu vägen provosoriskt så att fastighetsägare kan komma fram till sina bostäder, sopkärl kan tömmas som vanligt och posten når fram till brevlådan.

Vi kommer att återuppta arbetet efter trettonhelgen och hoppas då på gynnsammare väder när vi ska utöka dagvattennätets kapacitet och den befintliga dagvattenledningen som är förlagd under Sydvästvägen med anledning av att fastigheten Västra Mellby 6:1 (Kirunakolonin) ska bebyggas. I samband med detta ska vi lägga ny spill- och dricksvattenledning.

Första etappen som berör grusvägen från stranden upp till Skepparvägen, tar fart igen efter julhelgen. Andra etappen berör vägen till Kirunakolonin (innan vägen svänger åt vänster). Detta arbete beräknas vara avslutat i februari 2024.