Dela sidan på sociala medier

Dagvattendammar

Dagvattendammar anläggs för att fördröja och rena dagvatten, innan det släpps vidare till recipienten. Våra dammar är inte bara till nytta för dagvattensystemet utan också för vår biologiska mångfald.

För att en dagvattenreningsanläggning ska uppfylla alla sina funktioner och minska risken för översvämningar genomförs skötsel av dammar med jämna mellanrum. Varje år under vinterperioden utför Laholmsbuktens VA skötsel av våra dammar.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3