Dela sidan på sociala medier

Dagvattendammar

Dagvattendammar anläggs för att fördröja och rena dagvatten innan det släpps vidare till ett vattendrag. Dammarna är också till nytta för vår biologiska mångfald.

Skötsel av dammarna genomförs återkommande för att de inte ska tappa sin funktion. Rensning av dammarna brukar utföras under vinterhalvåret. Det får inte vara för mycket växtlighet kring dammarna eftersom det skuggar vattnet och på det sättet försämrar funktionen. Dammarna kan också behöva rensas på sediment.

Damm före rensning

Damm efter rensning