Vanliga frågor och svar

 • Anslutning av vatten och avlopp

  Vill du ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen kontaktar du Laholmsbuktens VA. Du kan då få svar på om det är möjligt att ansluta din fastighet och vad kostnaden i så fall blir
 • Hårt eller mjukt vatten

  Om vattnet är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten och vatten med låg halt kallas mjukt vatten. Hårt vatten kan orsaka kalkutfällningar, till exempel på diskbänken och i vattenkokaren.Vattnets hårdhet angest i tyska hårdhetsgrader,dH. 1 dH motsvarar 10 mg kalciumoxid per liter vatten.
  0-2: mycket mjukt
  2-5: mjukt
  5-10: medelhårt
  10-21: hårt
  över 21: mycket hårt
  Mjukt vatten innebär att man kan dosera lite tvätt- och rengöringsmedel.Halmstad
  I hela Halmstads kommun är vattnet mjukt. Mätt i enheten dH är hårdheten ca 3-5.
  Laholm
  Veinge, Genevad, Öringe, Lilla Tjärby, Laholm: 4
  Vissa delar av Laholm som till exempel industriområdet samt Blåkulla får vatten både från Veinge och Skottorps vattenverk: 4-7Skottorp, Mellbystrand, Hasslöv, Vallberga, Ränneslöv, Våxtorp och Skummeslöv: 7Knäred: 5, Ysby: 4, Hishult: 7, Skogaby: 5, Mästocka: 3
 • Hur gör jag om jag misstänker en vattenläcka?

  Vattenläckor i bostaden eller på tomten ansvarar du som fastighetsägare för. Du kontaktar enklast en VVS-firma för att få hjälp att hitta läckan och laga den. Behöver vattnet till din fastighet stängas av, så kontaktar du oss via 035-13 70 00.Vattenläckor från större ledningar i gatan åtgärdas av Laholmsbuktens VA. Misstänker du en vattenläcka, ring vår felanmälan.
 • Får jag installera köksavfallskvarn?

  Nej, det får du inte. Det är inte tillåtet att ansluta köksavfallskvarnar till Laholmsbuktens VA:s avloppssystem. Anledningen är att våra ledningsnät inte är gjorda för att transportera matrester. Risken är mycket stor för stopp i ledningarna. Matresterna innehåller fett. Fettet stelnar i ledningarna och kan orsaka stopp i fastighetsägarnas egna ledningar eller på kommunens ledningsnät. Stoppen kan leda till källaröversvämningar och bräddningar.
 • Inte nöjd med avgiften

  Fastighetsägare som önskar en prövning av Laholmsbuktens VA:s hantering och bedömning av va-frågorna ska, från och med 2016-01-01, vända sig till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070 462 28 Vänersborg, Telefon 0521-27 02 00, e-post: mmd.vanersborg@dom.se
 • Stopp i avloppet

  Först måste du ta reda på om stoppet finns på din egen fastighet, eller kommunens ledningar ute i gatan.Är stoppet i dina ledningar, kontakta en slamsugningstjänst för att få hjälp att åtgärda problemet.Är stoppet i kommunens ledningar, kontakta felanmälan, 035-13 70 00..Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om stoppet orsakat materiella skador. Läs mer om hur du förebygger stopp i avloppet och förhindrar översvämningar i din bostad. Har du en inspektiosnbrunn i tomtgränsen, titta ner i brunnen. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens ledning. Om det inte står vatten i servisbrunnen finns stoppet på fastighetens ledning.
 • Obebyggd tomt

  Har du en tomt och har betalat anslutningsavgift till vatten och avlopp så måste du också betala del av din brukningsavgift. Det beror på att du har rätten att koppla på dig på ledningsnätet som är framdraget till din tomt. Då ingår du som kund i VA-kollektivet där alla betalar sin del för till exempel underhåll av ledningsnätet.Läs mer om taxan
 • Poolvatten

  Fyllning
  Planera din fyllning för det kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Se till att slangen är över vattenytan under hela påfyllningen. Annars kan det finnas en risk för att förorenat vatten hamnar i det kommunala dricksvattennätet. Tänk även på att fylla på vattnet långsamt och för större pooler nattetid. Titta även över Laholmsbuktens Va:s webbplats om det finns rekommendationer om att spara på vattnet eller om det är bevattningsförbud i din kommun.
  Kemikalier
  Det finns mängder av poolkemikalier och kan vara svårt att hitta miljövänliga alternativ. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel är det viktigt att det finns en bra produktbeskrivning.
  Läs alltid användarinstruktionerna och följ den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Överdosera inte. Observera att silver är olämpligt – det dödar inte virus och dessutom medför det en större belastning på miljön än klor när det släpps ut i naturen.Och sist men inte minst: Använd inte kemikalier om det inte behövs.Tömning
  För det första: Det är inte tillåtet att leda vattnet till spillvattnet, till exempel via bostadens golvbrunn, WC, kök eller motsvarande. Det är heller inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag eftersom det skadar både växt- och djurlivet. Att tömma poolen så att det rinner ut på gatan och ner i gatubrunnar är heller inte tillåtet.
  I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt. Det mest lämpliga alternativet är att vänta några dagar efter senaste klorering och sedan släppa ut det på din gräsmatta. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Det är även viktigt att se till att vattnet inte ställer till problem för grannar.Avklorering kan också göras genom att tillsätta kemikalier som är avsedda för detta, de säljs vanligen i butiker för bassängtillbehör.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3