Dela sidan på sociala medier

Stopp i avloppet

Först måste du ta reda på om stoppet finns på din egen fastighet, eller kommunens ledningar ute i gatan.

Är stoppet i dina ledningar, kontakta en slamsugningstjänst för att få hjälp att åtgärda problemet.

Är stoppet i kommunens ledningar, kontakta felanmälan, 035-13 70 00.

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om stoppet orsakat materiella skador. Läs mer om hur du förebygger stopp i avloppet och förhindrar översvämningar i din bostad.

Har du en inspektiosnbrunn i tomtgränsen, titta ner i brunnen. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens ledning. Om det inte står vatten i servisbrunnen finns stoppet på fastighetens ledning.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3