Dela sidan på sociala medier

Om det blir störningar i dricksvattnet

I samband med arbetena med dricksvattenledningen kan det under kortare perioder förekomma störningar i vattenförsörjningen, samt uppstå problem med en svag rödbrun missfärgning av vattnet. Missfärgningarna orsakas oftast av järnutfällningar och kan ge problem vid till exempel tvätt och disk. Störningar i form av missfärgning samt luftbubblor kan avhjälpas med en kortare tids spolning i någon av fastighetens tappkranar. Eventuellt kan det bli aktuellt med tillfälliga vattenledningar ovan mark. Om detta blir nödvändigt kommer fastighetsägaren att bli kontaktad då tillgång kommer att behövas till det utrymme i fastigheten där vattenmätaren finns.