Dela sidan på sociala medier

Möjlighet att få anläggningsavgiften fördelad över en längre period

Enligt 36 § vattentjänstlagen är det möjligt att fördela betalningen av anläggningsavgiften om vissa förutsättningar är uppfyllda.

En anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om

  • avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
  • fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas,
  • och fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.