Dela sidan på sociala medier

Under vilka förutsättningar kan kommunen bygga ut dagvattenledningar?

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) ska kommunen om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse:

  • bestämmadet verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna  behöver ordnas, och
  • se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i  verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Med andra ord; om det finns dagvattenproblem inom ett område och om detta problem berör mer än enstaka fastigheter har kommunen ansvar för och möjlighet att hantera problemet.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3