Dela sidan på sociala medier

Dåligt vattentryck i kranen

Om du har dåligt vattentryck så kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Om problemet kvarstår så fråga dina grannar om de har samma problem. Är det bara du som har problem med vattentrycket så beror det troligen på serviserna till din fastighet eller ledningarna i din fastighet. Kontakta då en VVS-tekniker. Bor du i en hyreslägenhet så kontaktar du din fastighetsskötare.

Om grannarna har samma problem, gör då anmälan till LBVA via e-post eller ring Halmstad Direkt.

Observera - Om vattnet har varit avstängt

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det vara grumligt eller missfärgat. Det är inte farligt för hälsan, men undvik att tvätta kläder innan du har spolat ur kranen. Annars finns risk att kläderna blir missfärgade.

Gör så här! Spola i kallvatten i kranen en stund (ibland upp till 30 minuter) så brukar vattnet bli klart igen. Om vattnet verkar bubbligt så beror det på att det har kommit luft i ledningarna.