Dela sidan på sociala medier

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren.

Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Anslutningar av ventiler och rör skall vara i bra skick och skötas. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i vattentjänstlagen.

Vid väsentliga brister kan Laholmsbuktens VA neka en fastighet att vara kopplad till VA-ledningsnätet. Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.