Dela sidan på sociala medier

Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

Kontakta en rörläggare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation, till exempel byta ventiler. Laholmsbuktens VA samverkar oftast med rörläggaren och utför mätarbytet vid samma tillfälle som bristerna åtgärdas.

Vattenmätaren ska placeras enligt svensk standard. Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Huvudmannen (kommunen) tillhandahåller och äger vattenmätaren. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte.

Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återsugningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom. Backventilen skall uppfylla kraven enligt SS-EN 1717, och placeras på ledningen efter B-ventilen.

Mätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte heller placeras framför den.

Mätaren ska placeras så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Om vattenanslutningen till mätaren är större än 50 millimeter bör golvbrunn finnas.