Dela sidan på sociala medier

Innan mätarbytet

Vattenmätaren ska sitta i en konsol och ha en avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Saknas konsol behöver du installera en innan vi kan sätta upp den nya mätaren. Kontakta en rörläggare för arbetet med att sätta upp en konsol. Tänk på att mätaren ska vara lätt åtkomlig. Det är viktigt att du kontrollerar att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Dessa måste fungera dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka, dels för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.