Dela sidan på sociala medier

Allmänna bestämmelser och taxa

Användning av Halmstads och Laholms kommuners vatten- och avloppstjänster regleras förutom av lagstiftning (lagen om allmänna vattentjänster 2006:412) också av regler som beslutas utav kommunfullmäktige, ABVA.

Reglerna benämns allmänna bestämmelser för brukande av Halmstads respektive Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). I dem regleras bland annat avgifter, anslutningar samt fastighetsägarnas skyldigheter kring till exempel VA-installationer och underhåll.

Varje år beslutar respektive kommunfullmäktige VA-taxan som ska gälla i respektive kommun. Se aktuell taxa under relaterade länkar nedan.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2