Dela sidan på sociala medier

Efter mätarbytet

Vid byte av en gammal vattenmätare till en ny kan det ibland uppstå oljud. Det beror på att den nya mätaren har en inbyggd backventil. Utan backventil kan ljudet fortplanta sig in till grannen och vidare för att så småningom ebba ut. Hela ledningsnätet fungerar då som en stor stötdämpare. Med en backventil stannar tryckstöten kvar i fastigheten. Det finns tryckstötsdämpare i handeln som man kan låta montera in. Denna åtgärd får fastighetsägaren själv ordna och bekosta.

Kondens och imma
Efter bytet kan det uppstå kondens, vattendroppar, utanpå eller i själva mätaren. Detta är normalt och försvinner av sig självt efter ett tag. Kondens är vanligt om det är varmt ute eller om du har mätaren i ett varmt rum, till exempel ett pannrum. Kondens och imma bildas om temperaturerna är väldigt olika. Det finns alltid vatten i mätaren, men om mätaren är varm och det strömmar kallt vatten genom den är det extra vanligt med kondens och imma.