Dela sidan på sociala medier

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det finns ett syfte med att ha dem kvar. Sedan ska uppgifterna tas bort. Personuppgifter som behandlas av Laholmsbuktens VA ingår ofta i allmänna handlingar, men inte alltid. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning. Ett kommunalt bolag styrs ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas. I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid, enligt gällande lag.