Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv


  • VA-arbete i Eketånga
    Laholmsbuktens VA lägger om dagvattenledningar i anslutning till Danska vägen i Söndrum. Det befintliga röret är för litet så vi byter till ett större för att minska risken för översvämning i området.


  • Driftstörning Hedhusets avloppsreningsverk i Laholm
    Under fredagen har en driftstörning i en pumpstation och vid Hedhusets avloppsreningsverk i Skummeslöv gjort att reningsverket tagits ur drift under förmiddagen.