Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv


  • Dricksvattenproduktionen sticker iväg
    Den höga förbrukningen av dricksvatten som just nu pågår i Halmstads och Laholms kommuner gör att vattenverken producerar på en nivå som inte är tillräckligt säker. Detta i kombination med låga grundvattennivåer gör att om inte förbrukningen minskar står vi inom kort inför ett bevattningsförbud.

  • Förtydligande om artikel gällande vattenledningar på Danska vägen
    I Hallandsposten artikel ”Asbest i vattenledningar oroar på Danska vägen” (20190607) är jämförelsen som görs från tidigare artiklar i Hallandsposten inte relevanta eftersom förutsättningarna för dricksvattnets kontakt och påverkan med material och omgivning, är så vitt skilda för olika situationerna.

  • Dricksvattensituationen – produktionen under kontroll men fortsatt låga grundvattennivåer
    Grundvattennivåerna är fortsatt låga för årstiden och det går inte att räkna med mer påfyllnad förrän till hösten/vintern – om det då kommer nederbörd. Men den senaste tidens gynnsamma väder med viss nederbörd under maj gör att dricksvattenproduktionen beskrivs som under kontroll.