Dela sidan på sociala medier

Fett- och oljeavskiljare

Fett och olja får inte släppas till avloppet. Det finns reglerat i kommunens bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Varför kräver vi oljeavskiljare?

Olja som släpps ut med avloppsvattnet kan störa funktionen i avloppsreningsverken samt påverka avloppsslammets kvalitet. Om oljan istället kommer ut i dagvattennätet  så ger det en direkt nedsmutsing av omgivande sjöar och vattendrag. För att förhindra att detta så behövs oljeavskiljare för att behandla spillvatten från industriprocesser och fordonstvättar, för att behandla oljeförorenat dagvatten från hårda ytor och som skydd mot spill av oljeprodukter.

Varför kräver vi fettavskiljare?

Ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från hushåll och detta vatten innehåller förhållandevis lite fett. Avloppsvatten från verksamheter som hanterar mycket livsmedel så som restauranger, charkuterier och bagerier innehåller en betydligt högre fetthalt. Problemet med fett är att när det kommer ner i ledningarna stelnar det och fastnar lätt på väggarna och orsakar stopp.

Höga halter fett i avloppsvattenet försämrar dessutom reningsförmågan i avloppsreningsverken.

Läs mer om riktlinjer för oljeavskiljare i vår broschyr Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.