Dela sidan på sociala medier

Installera vattenmätarbrunn

Tänk på att vattenmätarbrunnen ska alltid placeras i samråd med Laholmsbuktens VA (LBVA).

Brunnen placeras på frostfritt djup. Tänk på att inte placera brunnen på en låg punkt där det finns risk att regnvatten kan fylla brunnen och på en plats som är fri från fordonstrafik.

Det är viktig att brunnen är av tät helgjuten modell med låsbart lock som är enkelt att öppna. Mätaren ska monteras i en konsol som går att hissa upp och ner när mätaren ska avläsas.

Ansvar och skötsel av vattenmätare och plats

Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen och installationen är godkänd av LBVA. Fastighetsägaren står för samtliga kostnader gällande vattenmätarbrunnen. Mätaren installeras och ägs av LBVA.