Dela sidan på sociala medier

Riktlinjer för utsläpp från yrkesmässig verksamhet

Kommunala avloppsreningsverk är i huvudsak byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Spillvatten från yrkesmässiga verksamheter får i vissa fall anslutas om våra krav uppfylls.

Det viktigaste för anslutning är att avloppsvattnet ska vara behandlingsbart. En bedömning ska göras av vilka risker det kan innebära för anläggningar, reningsprocess, slamkvalitet, recipient och personal.

Mer information om de riktlinjer som gäller inom Laholms och Halmstads kommuner finns att läsa i våra broschyrer:

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för fordonsrelaterade verksamheter Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.