Dela sidan på sociala medier

Vad omfattar Kommunstyrelsens (KS) beslut gällande VA-försörjning i Edenberga?

KS beslutade i september 2016 att påbörja planering för utbyggnad av en allmän va-anläggning för dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga.