Dela sidan på sociala medier

PFAS har upptäckts i två vattentäkter

Laholmsbuktens VA (LBVA) har upptäckt PFAS i vattentäkterna vid Prästjorden och Fotstad i Halmstad.

I grundvattnet vid Fotstads och Prästjordens vattentäkter har det upptäckts PFAS som är låga utifrån Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgräns. Eftersom nya gränsvärden för PFAS träder i kraft den 1 januari 2026 arbetar LBVA för att klara de nya gränsvärdena med god marginal.

Kvaliteten på dricksvattnet

PFAS-halten i det kommunala dricksvattnet har inte förändrats och halter i dricksvattnet presenteras i tabellen på hemsidan löpande. Arbeten pågår för att hantera de nya uppgifterna och målet är att uppfylla Livsmedelsverkets nya krav på gränsvärden till de börjar gälla 2026.

- Vi känner oss trygga i de teknikval vi nu utvärderar. Att vi har ännu en förorenad vattentäkt är ledsamt, men vi kommer att lösa detta, säger Fredrik Christensson, strategisk utvecklare på LBVA.

Analysresultaten i grundvattnet vid Fotstad och Prästjorden varierar mellan 6-21 nanogram per liter av PFAS4 och 7-24 nanogram per liter av PFAS21 på de platser där provtagning utförts. Hur föroreningssituationen ser ut på andra platser inom området får miljönämndens utredning visa.

Möjliga föroreningskällor

En miljöhistorisk inventering ska nu genomföras. Miljönämnden ansvarar för att leda utredningen av föroreningens källa, spridning och orsak till spridningen. När utredningen är klar bestäms arbetsgången framåt av Miljönämnden i Halmstads kommun i samverkan med LBVA.

Det lilafärgade området till vänster i bilden visar området för Prästjordens vattentäkt och området till höger visar Fotstads vattentäkt i Halmstad.