Dela sidan på sociala medier

Avbetalning för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Enligt § 36 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster finns möjlighet för en fastighetsägare att ansökan om avbetalning av anläggningsavgiften i upp till 10 år. För att Laholmsbuktens VA ska godkänna en avbetalningsplan behöver villkoren i 36 § vara uppfyllda.

  1. Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  2. Fastighetsägaren ska begära att få avgiften fördelad
  3. Fastighetsägaren ska ställa en godtagbar säkerhet.

Det är alltså dessa tre villkor som ska vara uppfyllda för att en avbetalningsplan ska godkännas.

Varje ärende prövas individuellt och det är fastighetsägaren själv som ska visa att anläggningsavgiften är betungande för fastighetens ekonomiska bärkraft. Det innebär att Laholmsbuktens VA kan ställa krav på att banker ska ha nekat fastighetsägaren lån. Fastighetsägaren måste även visa att det saknas andra tillgångar och att det går att ställa en godtagbar säkerhet. Ofta ställs säkerhet genom pantbrev på fastigheten eller via borgenärsförbindesle.

Anledningen till att Laholmsbuktens VA gör en individuell prövning är (förutom kraven i lagen) att vi har en skyldighet att tillvara ta övriga medlemmars intressen i VA-kollektivet. Med hänsyn till att VA-kollektivet finansierar den allmänna VA-anläggningen innebär en avbetalningsplan att avgiften kommer in senare. Detta är något som kan innebära att planerad verksamhet måste senareläggas.