Dela sidan på sociala medier

VA-taxa i Laholm 2024

VA-taxan ser olika ut beroende på om du till exempel bor i villa eller äger en stor industrifastighet. Om du vill koppla in kommunalt vatten och avlopp betalar du först en engångssumma för att anslutning till ledningsnätet (anläggningsavgift) och därefter en löpande  brukningsavgift för användandningen av vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften

Taxan grundas på fyra parametrar för bostadsfastigheter och tre för annan fastighet. Du kan läsa mer om detta i §5 och §6 i Laholms VA-taxa (se PDF under relaterad information).

  • servisavgift - avgift för ledning från förbindelsepunkt till del allmänna ledningsnätet
  • förbindelsepunktsavgift  - avgift för anslutning vid tomtgränsen
  • tomtyteavgift - baseras på tomtens storlek
  • bostadsenhetsavgift - betalas per lägenhet, villa eller motsvarande
 Priser inkl. momsBostadsfastighet eller motsvarandeAnnan fastighet
Servisavgift

82 800 kr

82 800 kr

Förbindelsepunktsavgift

35 650 kr

35 650 kr

Avgift per m² tomtyta

46,25 kr/m²

57,50 kr/m²

Bostadsenhetsavgift

23 575 kr/lgh eller motsvarande

0 kr


Brukningsavgift

Den fasta avgiften består av en grundavgift på 865 kr och en bostadsenhetsavgift på 1 875 kr för både vatten och avlopp. För varje använd m³ vatten och avlopp är priset 25 kr/m³.

För en del av våra abonnenter tillkommer en avgift för bostadshus med en till två lägenheter på 900 kr/år. Avgiften avser bortledning av dagvatten från fastighet där detta förekommer. Läs mer om brukningsavgiften i §13 i Laholms VA-taxa (se PDF under relaterad information).

Brukningsavgift för normalvilla inkl. moms:

 

Normal villa

Normalförbrukning 150 m³

3 750 kr

Dagvattenavgift för bostadshus med 1-2 lägenheter

900 kr

Grundavgift

865 kr

Bostadsenhetsavgift

1 875 kr

Summa inkl. moms

7 390 kr

 

Brukningsavgift för obebyggd fastighet inklusive moms:

 

Normal villa

Dagvattenavgift för bostadshus med 1-2 lgh

900 kr

Grundavgift

865 kr

Summa inkl. moms

1 765 kr