Dela sidan på sociala medier

VA-taxa i Halmstad 2024

VA-taxan ser olika ut beroende på om du till exempel bor i villa eller äger en stor industrifastighet. Om du vill koppla in kommunalt vatten och avlopp betalar du först en engångssumma för att anslutning till ledningsnätet (anläggningsavgift) och därefter en löpande  brukningsavgift för användandningen av vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften

Taxan grundas på fyra parametrar för bostadsfastigheter och tre för annan fastighet. Du kan läsa mer om detta i §5 och §6 i Halmstads VA-taxa (se PDF nedan under relaterade länkar).

  • servisavgift - avgift för ledning från förbindelsepunkt till del allmänna ledningsnätet
  • förbindelsepunktsavgift  - avgift för anslutning vid tomtgränsen
  • tomtyteavgift - baseras på tomtens storlek
  • bostadsenhetsavgift - betalas per lägenhet, villa eller motsvarande
 Priser inkl. momsBostadsfastighet eller motsvarandeAnnan fastighet
Servisavgift

82 800 kr

82 800 kr

Förbindelsepunktsavgift

35 650 kr

35 650 kr

Avgift per m² tomtyta

46.25 kr

57.50 kr

Bostadsenhetsavgift

23 575 kr/lgh eller motsvarande

0 kr


Vill du få fram kostnaden för att ansluta en villa till dricksvatten, spillvatten och dagvatten multiplicerar du alltså din tomtyta med 46,25 kr och lägger därefter till de tre avgifterna ovan.

Brukningsavgift

Lägsta grundavgift för både vatten och avlopp är 2 850 kr/år.  
För varje använd kubikmeter vatten och avlopp är priset 18,50 kr/m³.

För merparten av våra abonnenter tillkommer en avgift per kvadratmeter tomtyta för bortledning av dagvatten. Alla betalar 115 kr per påbörjad 100 m² tomtyta (maxtaxa för enbostadshus: 1 380 kr). Läs mer om brukningsavgiften i §13 i Halmstads VA-taxa (se PDF nedan under relaterad länkar).

Brukningsavgift för normalvilla inklusive moms:


Normal villa

Normalförbrukning 150 m³

2 775 kr

Tomtyta 800 m²

920 kr

Fast avgift

2 850 kr

Summa inkl. moms

6 545 kr


Brukningsavgift för obebyggd fastighet inklusive moms:


Normal villa

Tomtyta 800 m²

920 kr

Fast avgift

1 425 kr

Summa inkl. moms

2 345 kr