Dela sidan på sociala medier

VA-taxa i Laholm 2023

VA-taxan ser olika ut beroende på om du till exempel bor i villa eller äger en stor industrifastighet. om du vill koppla in kommunalt vatten och avlopp betalar du först en engångssumma för att anslutning till ledningsnätet (anläggningsavgift). Sedan betalar du en löpande  brukningsavgift för användandningen av vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften

Taxan grundas på fyra parametrar för bostadsfastigheter och tre för annan fastighet. Du kan läsa mer om detta i §5 och §6 i Laholms VA-taxa (se PDF under relaterad information).

  • servisavgift - avgift för ledning från förbindelsepunkt till del allmänna ledningsnätet
  • förbindelsepunktsavgift  - avgift för anslutning vid tomtgränsen
  • tomtyteavgift - baseras på tomtens storlek
  • lägenhetsavgift - betalas per lägenhet, villa eller motsvarande
 Priser inkl. momsBostadsfastighet eller motsvarandeAnnan fastighet
Servisavgift

72 000 kr

72 000 kr

Förbindelsepunktsavgift

31 000 kr

31 000 kr

Avgift per m² tomtyta

40 kr/m²

50 kr/m²

Lägenhetsavgift

20 500 kr/lgh eller motsvarande

0 kr


Kostnaden för att ansluta en fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet beror på vilka nyttigheter (dricks-, spill- och dagvatten) fastigheten har behov av.

Vill du få fram kostnaden för att ansluta en villa till dricksvatten, spillvatten och dagvatten multiplicerar du alltså din tomtyta med 40 kr och lägger därefter till de tre avgifterna ovan.

Brukningsavgift

Den fasta avgiften består av en grundavgift på 835 kr och en lägenhetsavgift på 1 815 kr för både vatten och avlopp. För varje använd m³ vatten och avlopp är priset 20,50 kr/m³.

För en del av våra abonnenter tillkommer en avgift för bostadshus med en till två lägenheter på 800 kr/år. Avgiften avser bortledning av dagvatten från fastighet där detta förekommer. Läs mer om brukningsavgiften i §13 i Laholms VA-taxa (se PDF under relaterad information).

Brukningsavgift för normalvilla inkl. moms:

 

Normal villa

Normalförbrukning 150 m³

3 075 kr

Dagvattenavgift för bostadshus med 1-2 lgh

800 kr

Grundavgift

835 kr

Lägenhetsavgift

1 815 kr

Summa inkl. moms

6 525 kr

 

Brukningsavgift för obebyggd fastighet inklusive moms:

 

Normal villa

Dagvattenavgift för bostadshus med 1-2 lgh

800 kr

Grundavgift

835 kr

Summa inkl. moms

1 635 kr